Algemene voorwaarden

Deze pagina is een samenvatting van de belangrijkste aspecten van de algemene voorwaarden van iubenda, maar vervangt niet de volledige versie.

 • de Dienst

  • Over iubenda

   De door de Eigenaar aangeboden Dienst stelt Gebruikers in staat om via “self-service” een reeks technologische hulpmiddelen te gebruiken, waarmee Gebruikers op basis van hun eigen input juridische documenten kunnen genereren voor hun online activiteiten (bijv. website, mobiele app, enz.). Als onderdeel van de Dienst stelt de Eigenaar Gebruikers in staat om online één of meer documenttemplates te genereren, te hosten en geactualiseerd te houden. In geen geval ondersteunen (juridisch) medewerkers iubenda Gebruikers bij het maken van de juiste keuze of bij het opstellen van de juiste aangepaste bepalingen.
   Het is derhalve uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de juiste keuzes te maken voor hun relevante scenario’s of activiteiten, om na te gaan of de gegenereerde documenten verenigbaar zijn met de toepasselijke wetgeving en om ervoor te zorgen dat hun activiteit voldoet aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen.
   In het licht van het voorgaande kan de door iubenda aangeboden Dienst niet worden beschouwd als, noch in de plaats treden van enig juridisch advies, verstrekt door een professional of deskundige.

 • De gegenereerde documenten

  • Opstellen van de documenten

   Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruikers om tijdens het opstellingsproces de juiste keuzes te maken voor hun scenario of activiteit, en om nadien na te gaan of de gegenereerde documenten overeenstemmen met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. iubenda biedt in dit verband geen enkele begeleiding. Alle instructies of tooltips in de generator hebben uitsluitend tot doel Gebruikers te helpen bij het werken met de generator en bevatten geen gebruikersspecifieke informatie.

  • Integratie van de documenten

   De gegenereerde documenten kunnen door iubenda worden gehost en in een website of app worden geïntegreerd met behulp van een reeks integratie-/insluittools. De insluitcode van iubenda bevat een weergaveteller, die echter geen persoonsgegevens van de eindgebruikers verzamelt.

  • Gebruik van de documenten

   De gegenereerde documenten mogen alleen worden geïntegreerd door gebruik te maken van de integratie-/insluitcode. Kopiëren en plakken van de documenten is niet toegestaan.

 • Het privacybeleid van iubenda

  • Gegevens van Gebruikers met een abonnement bij iubenda

   Voor informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen Gebruikers terecht bij het volledige privacybeleid van iubenda..

 • Aansprakelijkheid

  De op iubenda.com beschikbare content en de met behulp van de Dienst gegenereerde documenten zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle bepalingen in de generator-database door een team van hooggekwalificeerde juristen zijn opgesteld en regelmatig worden herzien en geactualiseerd, worden de documenten op volledig geautomatiseerde wijze gegenereerd, en vormen zij daarom geen juridisch advies noch kunnen zij dergelijk advies vervangen; evenmin schept de door iubenda verleende bijstand en klantenondersteuning een relatie van advocaat-cliënt. Daarom kan iubenda, ondanks alle inspanningen om de best mogelijke service te bieden, niet garanderen dat gegenereerde documenten volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers mogen daarom niet vertrouwen op documenten die met behulp van iubenda zijn gegenereerd zonder juridisch advies in te winnen van een advocaat of jurist die werkzaam is in het relevante rechtsgebied of rechtsgebieden.