Privacybeleid van KeesieDive.nl

KeesieDive.nl host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • LinkedIn Ads

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Analyses

   • Direct verzamelde analyse, Google Analytics, Google Analytics met geanonimiseerd IP, Wordpress Stat en Google Ads conversietracking

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • LinkedIn conversietracking (LinkedIn Insight Tag)

    Persoonsgegevens: apparaatgegevens; Gebruiksgegevens; Tracker

   • Linkpulse

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Commerciële relaties

   • LinkShare en links2revenue

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

   • Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming en Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Tweet-knop van Twitter en sociale widgets, Pinterest “Pin it” button and social widgets en Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • LinkedIn-knop en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Interacties op basis van locatie

   • Geolocatie en Niet-doorlopende geolocatie

    Persoonsgegevens: geografische locatie

  • Registratie en verificatie

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: adres; e-mailadres; factuuradres; Gebruikersidentificatie; verschillende Gegevenstypes

   • Linkedin OAuth en Windows Live Connect

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • LinkedIn Website Retargeting

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Spambescherming

   • Akismet

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Optimize 360 en Google Optimize

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • YouTube video widget en Vimeo video

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • Font Awesome

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Hosting

   Our server is located in Denmark with One.com, their privacy policy can be found here: https://www.one.com/en/info/privacy-policy.
   https://help.one.com/hc/nl/articles/360000253649-Wat-doet-One-com-met-betrekking-tot-de-AVG-
   https://help.one.com/hc/nl/article_attachments/360000025778/data-processing-agreement-eng.pdf
   Their offices and contact data can be found here: https://www.one.com/en/info/contact-information

  • WordFence security suite

   https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/

  • ING Bank betalingsverwerking

   iDEAL & Bancontact & overschrijvingen
   https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement/index.html

  • PostNL

   Afhandeling van zendingen
   https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   KeesieDive.nl kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   KeesieDive.nl maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in KeesieDive.nl worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door KeesieDive.nl wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Gebruikersidentificatie via een 'universally unique identifier' (UUID)

   KeesieDive.nl kan Gebruikers volgen door het opslaan van een zogehete 'universally unique identifier' (afgekort UUID) voor analytische doeleinden of voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het blijft geactiveerd tussen het actief zijn van de Applicatie en updates, maar is verloren als de gebruiker de Applicatie verwijderd. Een herinstallatie creërt een nieuw UUID.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Firma Keesie
   Singel 310
   1016 AE Amsterdam

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@keesiedive.nl