Privacybeleid van onlineomzet.com

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Bing Ads en Google Adsense

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Direct Email Marketing (DEM)

    Persoonsgegevens: e-mailadres

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

  • Analyses

   • AdEspresso conversietracking, Direct verzamelde analyse, Display Advertising-extensie voor Google Analytics, Facebook Ads conversietracking, Google Ads conversietracking, Google Analytics met geanonimiseerd IP, Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels, Improvely, KISSmetrics, LinkedIn conversietracking, Twitter Ads conversietracking en Wordpress Stat

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • ActiveCampaign

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Pingdom en StatusCake

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres en voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Sendgrid

    Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Content-opmerkingen

   • Facebook Comments

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam, Cookie, e-mailadres, voornaam en website

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Hosting- en back-endinfrastructuur

   • Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Buffer-knop en sociale widgets en YouTube-knop en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets, Google Friend Connect, Google+ +1-knop en sociale widgets, LinkedIn-knop en sociale widgets, Pinterest “Pin it” button and social widgets en Tweet-knop van Twitter en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

   • Help Scout

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Sucuri CloudProxy

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Platformdiensten en hosting

   • WordPress.com

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Google Ads Remarketing, Facebook Remarketing, LinkedIn Website Retargeting, Remarketing met Google Analytics en Twitter Remarketing

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Facebook Custom Audience en Twitter Tailored Audiences

    Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres

  • Spambescherming

   • Akismet

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Visual Website Optimizer

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Weergave van content van externe platforms

   • Fonts.com Web Fonts en Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Google Site Search, Vimeo video, Wistia widget en YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Gravatar

    Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Deze Website kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Deze Website maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Website worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Online Marketing Solutions, Ceresstraat 1, 4811CA, Breda, Nederland

   Eigenaar contact-e-mailadres: hulp@onlineomzet.com