Privacybeleid van Pakske

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Google Ad Manager, Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience), Tradedoubler, Kwanko en TimeOne

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Direct Email Marketing (DEM)

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

   • AFFILAE en Webgains

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

  • Analyses

   • Google Analytics, Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel), Attribution en Wordpress Stat

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics

    Persoonsgegevens: Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens

    Persoonsgegevens: Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Meta Events Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

   • Google Analytics 4

    Persoonsgegevens: aantal Gebruikers; apparaatgegevens; browserinformatie; Gebruiksgegevens; latitude (van plaats); longitude (van plaats); sessiestatistieken; stad; Trackers

  • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

   • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

    Persoonsgegevens: Cameratoestemming, zonder opslag of opnemen; Herinneringentoestemming; Microfoontoestemming, zonder op te nemen; Toestemming voor de Fotobibliotheek; Toestemming voor de spraakherkenningsservers van Apple; Toestemming voor Google Assistant; Toestemming voor Siri

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • SendinBlue Marketing Automation

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker

  • Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes

   • Typeform

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Sentry

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Bouwen en uitvoeren van deze Applicatie

   • WordPress (zelf gehost)

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Commerciële relaties

   • Awin, TradeTracker Affiliate Marketing en Amazon Affiliation

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Daisycon, TradeDoubler, Bol.com en Partnerize

   • Effiliation en NetAffiliation

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

   • Rakuten Advertising Affiliate

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers; Unieke identificatie op te slaan (universally unique identifier, UUID)

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier en Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Amazon Simple Email Service

    Persoonsgegevens: e-mailadres

   • SendinBlue Email

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker

   • OneSignal

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; geografische locatie; taal; Trackers; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Content-opmerkingen

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; Trackers; voornaam

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • Linode, Algolia en Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Attribution Affiliates Tracking

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

   • Typeform widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met live chatplatforms

   • Facebook Messenger Customer Chat

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Cloudflare

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Platformdiensten en hosting

   • Pakske

  • Registratie en verificatie

   • Facebook Authentication en Google OAuth

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Log in met Apple

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; geboortedatum; Gebruikersidentificatie; geografisch gebied; land; profielfoto; stad; voornaam

  • Registratie en verificatie direct door deze Applicatie

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; huisnummer; land; Postcode; profielfoto; stad; taal; Trackers; verschillende Gegevenstypes; voornaam; wachtwoord

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Google Ad Manager Audience Extension en Facebook Remarketing

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

   • Remarketing in Google Ads en Remarketing met Google Analytics

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Optimize en Google Optimize 360

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Verwerking van betalingen

   • Betaling via bankoverschrijving

    Persoonsgegevens: achternaam; Betaalgegevens; voornaam

   • Online Payment Platform

  • Verzamelen van privacy-gerelateerde voorkeuren

   • iubenda Consent Solution

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Trackers

  • Weergave van content van externe platforms

   • Font Awesome

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Vimeo video en YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • iubenda Cookie Solution (Cookie voor toestemming)

   De iubenda consent Cookie (_iub_cs-X) wordt geplaatst door de iubenda Cookie Solution slaat aan Gebruikersvoorkeuren gerelateerde Trackers op in het lokale domein.

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Applicatie wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Pushmeldingen

   Deze Applicatie kan pushmeldingen naar de Gebruiker verzenden voor het bereiken van de in dit privacybeleid aangegeven doelen.

   Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor deze Applicatie, een aantal of alle apps op dat apparaat te wijzigen.
   Houd er als Gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van deze Applicatie negatief kan beïnvloeden.

  • localStorage

   localStorage staat deze Applicatie toe om gegevens rechtstreeks in de browser dan de Gebruiker op te slaan zonder vervaldatum.

  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Applicatie gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Deze Applicatie kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Deze Applicatie maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Applicatie worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • Gelijkwaardige bescherming van Gebruikersgegevens

   Deze Applicatie deelt Gebruikersgegevens uitsluitend met derden die zorgvuldig zijn geselecteerd om ervoor te zorgen dat zij dezelfde of een gelijkwaardige bescherming van Gebruikersgegevens bieden als in dit privacybeleid is aangegeven en door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist. Meer informatie over gegevensverwerking en privacypraktijken van derden is te vinden in hun respectieve privacybeleid.

  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van deze Applicatie kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  • Voorkeurscookies

   Voorkeurscookies slaat de voorkeuren van de gebruiker die in deze Applicatie zijn gedetecteerd, zoals bijvoorbeeld hun tijdzone en regio, in het lokale domein op.

  • Pushmeldingen voor direct marketing

   Deze Applicatie kan pushmeldingen naar de Gebruiker verzenden voor direct marketingdoelen (om diensten en producten aan te bieden die worden verstrekt door derden of niet gerelateerd zijn aan het product of de dienst die wordt verstrekt door deze Applicatie).

   Gebruikers kunnen in de meeste gevallen de pushmeldingen uitschakelen in hun apparaatinstellingen, zoals in de meldingsinstellingen voor mobiele telefoons, en vervolgens deze instellingen voor deze Applicatie of alle apps op dat apparaat te wijzigen.

   Houd er als Gebruiker rekening mee dat het uitschakelen van pushmeldingen de gebruiksfunctionaliteit van deze Applicatie negatief kan beïnvloeden.

   Naast de toepasselijke apparaatinstellingen kan de Gebruiker ook de rechten uitoefenen die worden beschreven onder rechten van de Gebruiker in de betreffende bepaling van dit privacybeleid.

  • De Dienst is bedoeld voor volwassenen

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen deze Applicatie niet gebruiken.

  • Unieke identificatie van apparaten

   Deze Applicatie kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Pie BV, BE-2480 Dessel, Konijnenberg 7,KBO: 0783.250.056

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@pakske.be