Privacybeleid van Yes Baby

Yes Baby host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • TradeTracker conversietracking, Meta ads conversietracking (Meta-pixel) en Google Ads conversietracking

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

   • Pinterest conversietag

    Persoonsgegevens: apparaatgegevens; Gebruiksgegevens; Trackers

   • Google Ad Manager, Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) en Tradedoubler

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Direct Email Marketing (DEM)

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

  • Analyses

   • Google Analytics (Universal Analytics)

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Facebook Analytics for Apps

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Google Analytics for Firebase

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

   • Rapportage van Google Analytics over demografische en belangstellingsgegevens

    Persoonsgegevens: Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics

    Persoonsgegevens: Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • ActiveCampaign

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Trackers; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheren van openings- en uitnodigingspagina's

   • MailerLite Landing Pages

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Firebase Performance Monitoring

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Commerciële relaties

   • Awin, TradeTracker Affiliate Marketing, Amazon Affiliation en Effiliation

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Bol.com, Tradedoubler, Go Affpro en Daisycon

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier en Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Mailgun

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes

   • MailerLite

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • Algolia, Cloudinary, Firebase Hosting, GitHub Pages en Heroku

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Firebase Cloud Storage

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • iubenda Consent Solution

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Pinterest “Pin it” button and social widgets, Tweet-knop van Twitter en sociale widgets en Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Interacties op basis van locatie

   • Niet-doorlopende geolocatie

    Persoonsgegevens: geografische locatie

  • Online verkopen van producten en services

   • Mollie en Plug & Play

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

   • Facebook Remarketing

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Verwerking van betalingen

   • Online Payment Platform

  • Weergave van content van externe platforms

   • YouTube video widget en Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Yes Baby kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Yes Baby maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in Yes Baby worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • iubenda Cookie Solution (Cookie voor toestemming)

   De iubenda consent Cookie (_iub_cs-X) wordt geplaatst door de iubenda Cookie Solution slaat aan Gebruikersvoorkeuren gerelateerde Trackers op in het lokale domein.

  • iubenda Consent Solution localStorage

   iubenda ConS JS library localStorage (IUB_DATA) slaat gegevens tijdelijk op in een interne opslagruimte van de browser van de Gebruiker (localStorage) tot ze door de API worden ontvangen. De gegevens worden daarna verwijderd.

  • iubenda Cookie Solution ( Cookie voor toestemming op afstand)

   De remote iubenda consent Cookie (_iub_cs-X) wordt ingesteld door de iubenda Cookie Solution slaat aan Gebruikersvoorkeuren gerelateerde Trackers op in het domein .iubenda.com.

  • Voorkeurscookies

   Voorkeurscookies slaat de voorkeuren van de gebruiker die in Yes Baby zijn gedetecteerd, zoals bijvoorbeeld hun tijdzone en regio, in het lokale domein op.

  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van Yes Baby kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  • De Dienst is bedoeld voor volwassenen

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen Yes Baby niet gebruiken.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Yes Company
   Graaf D'Ursellaan 43 bus 11
   8301 Knokke-Heist
   BE0730.887.476

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@yesbaby.be