Privacybeleid van iubenda Consent Solution

Iubenda Consent Solution host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Sentry

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • MongoDB Cloud

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • Beschrijving van de Dienst

   Met de iubenda Consent Solution (Hierna de “ConS” genoemd) kan de geregistreerde toestemming van Gebruikers voor de verwerking van Persoonsgegevens worden opgeslagen en opgehaald, evenals de aangegeven voorkeuren ten aanzien van de verstrekte toestemming.

   Daartoe wordt een tracker gebruikt die informatie tijdelijk op het apparaat van de Gebruiker opslaat totdat deze door de API is verwerkt. De tracker (een browserfunctie met de naam localStorage) wordt op dat moment verwijderd.

   Met de ConS kunnen ook de voorkeuren voor het gebruik van cookies die door Gebruikers zijn aangegeven worden opgeslagen en opgehaald, indien de functie “Logbestanden cookievoorkeuren” is ingeschakeld.

  • Verwerking van Persoonsgegevens

   iubenda haalt via de ConS geaggregeerde tellers op die aangeven hoeveel toestemmingen per pagina of formulier zijn gegeven in verhouding tot het totale aantal bekeken pagina’s en de relatieve voorkeuren die door de eindgebruikers zijn aangegeven. Dergelijke statistieken zijn beschikbaar voor de klant en worden geaggregeerd op basis van metrische gegevens, niet op basis van eindgebruikers, zodat nooit Persoonsgegevens worden opgevraagd.

   Voorts kan iubenda Persoonsgegevens van eindgebruikers verwerken indien deze door de klant met de ConS worden gedeeld. Deze gegevens worden door de eindgebruikers verstrekt bij het verzamelen van hun toestemming en kunnen, afhankelijk van het formulier, de volgende informatie bevatten: e-mailadres, voornaam, achternaam.

   Ten slotte verzamelt iubenda de IP-adressen van de gebruikers voor de Logbestanden cookievoorkeuren om een specifieke toestemming voor het gebruik van cookies bij de betreffende Gebruiker uniek te identificeren.

  • Bewaartermijn Persoonsgegevens

   De verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard tot de overeenkomst tussen de klant en iubenda volledig is uitgevoerd.
   Bij beëindiging van de overeenkomst worden deze Persoonsgegevens gewist of aan de klant geretourneerd, tenzij het wettelijk verplicht is om Persoonsgegevens na beëindiging van de Overeenkomst te bewaren overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

  • Benoeming van iubenda als Gegevensverwerker

   Gebruikers aanvaarden dat zij door het gebruik van de ConS iubenda inschakelen om Persoonsgegevens te verwerken als “verwerker” in de zin van de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De voorwaarden van deze inschakeling worden bepaald in de Gegevensverwerkingsovereenkomst.
   Een dergelijke overeenkomst, waarvan het sluiten wettelijk verplicht is, maakt daarom integraal en bindend deel uit van de contractuele relatie tussen iubenda en haar Gebruikers.

  • Benoeming van iubenda als Dienstverlener

   Gebruikers aanvaarden dat zij door het gebruik van de ConS iubenda inschakelen om Persoonsgegevens te verwerken als “dienstverlener” in de zin van de Californische privacywet (California Consumer Privacy Act). De voorwaarden van deze inschakeling worden bepaald door het Addendum Dienstverleners.
   Een dergelijke overeenkomst, waarvan het sluiten wettelijk verplicht is, maakt daarom integraal en bindend deel uit van de contractuele relatie tussen iubenda en haar Gebruikers.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   iubenda s.r.l.
   Via San Raffaele, 1 - 20121 Milaan (Italië)
   Kamer van Koophandel Milaan
   Btw-nummer EU: IT07347120961
   Belastingnummer VK: GB 370904694
   SC: 11948,04 EUR (volledig gestort)
   Juridisch vertegenwoordiger: Andrea Giannangelo

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@iubenda.com