Privacybeleid van www.blinc.be

Www.blinc.be host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience), Google Ad Manager en Google Adsense

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Analyses

   • Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel), Google Analytics, Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels en Google Ads conversietracking

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes

   • Typeform

    Persoonsgegevens: aantal werknemers; achternaam; adres; beroep; Btw-nummer; e-mailadres; naam bedrijf; telefoonnummer; voornaam; website

  • Beheren van openings- en uitnodigingspagina's

   • Instapage

    Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: e-mailadres; telefoonnummer; voornaam

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; naam bedrijf; voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Mailchimp

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; naam bedrijf; voornaam

  • Content-opmerkingen

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam; website

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • LinkedIn-knop en sociale widgets en Tweet-knop van Twitter en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

   • Buffer-knop en sociale widgets en YouTube-knop en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

   • Mailchimp widget

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; voornaam

  • Interactie met live chatplatforms

   • Drift Widget

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)

    Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres

   • Remarketing in Google Ads

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • Gegevensbeveiliging

   De Eigenaar beschikt over marktconforme normen voor technologische voorzieningen en operationele veiligheid om alle verzamelde Gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Deze Gegevens (en andere vertrouwelijke gegevens) zijn toegewezen aan een vertrouwelijkheidscategorie en op basis daarvan zijn beschermende maatregelen getroffen. Wanneer verwerking tot een hoog risico zou kunnen leiden voor de personen van wie de Gegevens zijn verzameld, wordt een privacy-impactbeoordeling uitgevoerd (en deze wordt bijgehouden).

  • Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

   De Eigenaar zal persoonsgegevens nooit delen met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders aangegeven op het moment van het verzamelen.
   De Eigenaar deelt persoonsgegevens mogelijk met derden indien dit nodig is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden.

  • Bescherming van privacy van kinderen

   De Eigenaar begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, zowel in de interactieve online wereld als in de echte wereld. Het is niet het beleid van de Eigenaar om met opzet Gegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 13 jaar.

  • Beperking van Aansprakelijkheid

   De Eigenaar neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde Gegevens te waarborgen. Als de Gebruikers met de Eigenaar communiceert via de website of per e-mail, dienen de Gebruikers er zich van bewust te zijn dat de overdracht van Gegevens via internet of e-mail nooit zonder risico is. Voor zover de wet dit toelaat, gaan de Gebruikers ermee akkoord dat alle mogelijke directe of indirecte schade die de Gebruikers zouden kunnen ondervinden als gevolg van onwettig of onrechtmatig gebruik van de Gegevens door derden die daartoe niet gerechtigd zijn, nooit kan worden toegerekend aan of verhaald op de Eigenaar.

  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via www.blinc.be gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Blinc Sales Institute
   Deinsesteenweg 114
   9031 Drongen
   Belgium

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@blinc.be