Privacybeleid van iubenda Cookie Solution

Iubenda Cookie Solution host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • Akamai Technologies, Inc.

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • Bewaartermijn persoonsgegevens

   De informatie die via de CS wordt verzameld, wordt normaal niet door iubenda bewaard.
   Indien dit echter nodig is om de dienst en de goede werking ervan te controleren, worden de volgende toegangsgegevens gedurende een periode van maximaal 15 dagen opgeslagen: IP-adres, webbrowserinformatie, verwijzer.

  • Beschrijving van de dienst

   Met de iubenda Cookie Solution (hierna de ”CS” genoemd) kunnen websites en apps de eerstelaags-cookiemelding weergeven en de toestemmingsopties van de eindgebruiker beheren.
   Bij het eerste bezoek van de eindgebruiker toont de oplossing een banner waarmee de melding wordt gedaan en de toestemmingsopties beschikbaar worden gemaakt. De eindgebruiker kan met name de installatie van cookies aanvaarden of weigeren en de toestemmingsvoorkeuren personaliseren.

   Als de Logbestanden cookievoorkeuren zijn ingeschakeld, worden de door eindgebruikers kenbaar gemaakte voorkeuren voor het installeren van cookies opgeslagen in de Logbestanden en kunnen deze op elk moment worden opgevraagd.

   Met de CS kan ook worden voldaan een de eisen van de California Consumer Privacy Act (CCPA), indien de CCPA-optie is geactiveerd. Bij het openen van een website of app toont de oplossing bij het verzamelen van persoonlijke informatie via de banner een melding die een DNSMPI-link kan bevatten (Do Not Sell My Personal Information, “mijn persoonlijke informatie niet verkopen”).

  • Verwerking van Persoonsgegevens

   Wanneer de eindgebruiker navigeert op een website/toepassing waarop de CS is geïnstalleerd, wordt een technische cookie geïnjecteerd die de volgende informatie bevat:

   * ID-nummer Cookiebeleid;
   * datum van toestemming;
   * inhoud van de toestemming (accepteren/weigeren);
   * de wijze waarop de toestemming is gegeven (banner sluiten, op een knop klikken, enz.).

   Afhankelijk van de gekozen configuratie kan zo’n technische cookie ofwel op het domein iubenda.com (http://iubenda.com/) (http://iubenda.com/) worden opgeslagen (indien de optie enableRemoteConsent actief is), ofwel op het domein van de klant (standaardinstelling).

   Uit bovenstaande informatie haalt iubenda geaggregeerde dagtellers die het aantal gegeven toestemmingen tegenover het totale aantal gevraagde toestemmingen aangeven, evenals de wijze waarop de toestemming is gegeven. Dergelijke statistieken zijn beschikbaar voor de klant en worden geaggregeerd op basis van metrische gegevens, niet op basis van eindgebruikers, zodat nooit Persoonsgegevens worden opgevraagd.

   Bovendien verwerkt iubenda, via haar hosting- en backendprovider Akamai, de volgende toegangsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de technische verstrekking van de dienst:

   * IP-adres;
   * Webbrowserinformatie (gebruikersagent/type apparaat);
   * Verwijzer (door de Gebruiker bekeken pagina) en alle informatie die mogelijk beschikbaar is in de http-header.

   Voor verdere informatie over Akamai CDN kan de Gebruiker terecht in het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document.

   iubenda kan met geen van de hierboven vermelde gegevens eindgebruikers identificeren.

   De categorie van persoonlijke informatie die door iubenda via de CS wordt verzameld is krachtens de CCPA: internetinformatie.

   De verzamelde persoonlijke informatie wordt door iubenda als “dienstverlener” verwerkt met het oog op een correcte uitvoering van de CS en de functionaliteiten ervan (“zakelijk doel”).

  • Benoeming van iubenda als Gegevensverwerker

   Gebruikers aanvaarden dat zij door het gebruik van de CS iubenda inschakelen om Persoonsgegevens te verwerken als “verwerker” in de zin van de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. De voorwaarden van deze inschakeling worden bepaald in de Gegevensverwerkingsovereenkomst.
   Een dergelijke overeenkomst, waarvan het sluiten wettelijk verplicht is, maakt daarom integraal en bindend deel uit van de contractuele relatie tussen iubenda en haar Gebruikers.

  • Benoeming van iubenda als Dienstverlener

   Gebruikers aanvaarden dat zij door het gebruik van de CS iubenda inschakelen om Persoonsgegevens te verwerken als “dienstverlener” in de zin van de Californische privacywet (California Consumer Privacy Act). De voorwaarden van deze inschakeling worden bepaald door het Addendum Dienstverleners.
   Een dergelijke overeenkomst, waarvan het sluiten wettelijk verplicht is, maakt daarom integraal en bindend deel uit van de contractuele relatie tussen iubenda en haar Gebruikers.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   iubenda s.r.l.
   Via San Raffaele, 1 - 20121 Milaan (Italië)
   Kamer van Koophandel Milaan
   Btw-nummer EU: IT07347120961
   Belastingnummer VK: GB 370904694
   SC: 11948,04 EUR (volledig gestort)
   Juridisch vertegenwoordiger: Andrea Giannangelo

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@iubenda.com