Privacybeleid van www.commergo.com

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Activiteitsgegevens verwerken

   • Activiteitsgegevens die door uw apparaat worden gevolgd

    Persoonsgegevens: algemene activiteitsgegevens

  • Adverteren

   • Microsoft Advertising en Google Adsense

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • AddThis

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; Unieke identificatie op te slaan (universally unique identifier, UUID)

  • Analyses

   • User ID-uitbreiding voor Google Analytics

    Persoonsgegevens: Tracker

   • Rapportagefuncties voor advertenties in Google Analytics

    Persoonsgegevens: Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Google Analytics met geanonimiseerd IP, Google Analytics en Google Ads conversietracking

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Google Analytics 4

    Persoonsgegevens: aantal Gebruikers; apparaatgegevens; browserinformatie; Gebruiksgegevens; latitude (van plaats); longitude (van plaats); sessiestatistieken; stad; Trackers

  • Beheer van RSS-feed

   • FeedPress

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Telefonisch contact

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam; beroep; e-mailadres; fysiek adres; geboortedatum; Gebruiksgegevens; geslacht; land; naam bedrijf; Postcode; provincie; staat; stad; telefoonnummer; Tracker; voornaam

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: aantal werknemers; achternaam; Belastingnummer; beroep; Btw-nummer; e-mailadres; faxnummer; fysiek adres; geboortedatum; Gebruikersidentificatie; geslacht; land; naam bedrijf; Postcode; provincie; staat; stad; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam; werkveld

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • SendinBlue Email

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker

  • Content-opmerkingen

   • Facebook Comments

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; gebruikersnaam; Gebruiksgegevens; Tracker; voornaam; website

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets, Tweet-knop van Twitter en sociale widgets, PayPal-knop en widgets, LinkedIn-knop en sociale widgets en Google Friend Connect

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Cloudflare

  • Platformdiensten en hosting

   • PrestaShop

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Log In with PayPal

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie direct door deze Applicatie

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: aantal werknemers; achternaam; afbeelding; Belastingnummer; beroep; Btw-nummer; e-mailadres; factuuradres; faxnummer; fysiek adres; geboortedatum; Gebruikersidentificatie; gebruikersnaam; geslacht; huisnummer; land; naam bedrijf; netnummer; Postcode; profielfoto; provincie; sociale zekerheidsnummer ; staat; stad; taal; telefoonnummer; Twitter-account; verschillende Gegevenstypes; voornaam; wachtwoord; website; werkplek; werkveld

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Remarketing met Google Analytics, Google Ad Manager Audience Extension en Remarketing in Google Ads

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Sociale functies

   • Vrienden uitnodigen en voorstellen

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen; scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Tracker

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Optimize

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Verwerking van betalingen

   • Paypal

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Stripe

    Persoonsgegevens: aankoopgeschiedenis; achternaam; Betaalgegevens; e-mailadres; factuuradres; Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven; voornaam

   • Clearpay

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts, Google Programmeerbare zoekmachine en Instagram widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers

   • YouTube Data API

    Persoonsgegevens: apparaatgegevens; Gebruikersidentificatie; gebruikersnaam; Gebruiksgegevens; Gegevens die worden meegedeeld om de Dienst te gebruiken; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Trackers; wachtwoord

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • De service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen deze Applicatie slechts onder toezicht van een ouder of verzorger gebruiken. In geen geval is het personen jonger dan 13 jaar toegestaan om gebruik te maken van deze Applicatie.

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Applicatie wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Pseudoniemgebruik

   Bij aanmelding voor deze Applicatie kunnen Gebruikers een bijnaam of pseudoniem aangeven. In dat geval worden de Persoonsgegevens van Gebruikers niet gepubliceerd of openbaar beschikbaar gemaakt. Elke activiteit van Gebruikers binnen deze Applicatie wordt gekoppeld aan de aangegeven bijnaam of het pseudoniem. Gebruikers gaan er echter mee akkoord dat hun activiteit binnen deze Applicatie, waaronder content, informatie of ander materiaal dat mogelijk vrijwillig en doelgericht is geüpload of gedeeld, direct of indirect hun identiteit bekend kan maken.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Deze Applicatie kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Deze Applicatie maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Applicatie worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

  • Unieke identificatie van apparaten

   Deze Applicatie kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.

  • Gebruikersidentificatie via een 'universally unique identifier' (UUID)

   Deze Applicatie kan Gebruikers volgen door een unieke identificatie op te slaan (universally unique identifier, UUID) voor analysedoeleinden of voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren. Deze identifier wordt bij de installatie van deze Applicatie gegenereerd en blijft geactiveerd tussen het starten en updates van de Applicatie, maar wordt gewist als de Gebruiker de Applicatie verwijdert. Een herinstallatie creëert een nieuwe UUID.

  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van deze Applicatie kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

  • CCPA: Verzamelen van persoonlijke informatie over minderjarigen

   We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van consumenten die jonger zijn dan 16 jaar.

  • CCPA: Verzamelen van persoonlijke informatie over consumenten jonger dan 13 jaar

   We verzamelen persoonlijke informatie van consumenten jonger dan 13 jaar oud en verkopen hun gegevens niet tenzij de ouders of voogd namens de minderjarige toestemming hebben gegeven (opt-in).

  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Applicatie gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

  • Toegang tot het adresboek

   Deze Applicatie kan toegang vragen tot uw adresboek.

  • CCPA: Verzamelen van persoonlijke informatie over consumenten van 13 tot 16 jaar

   We verzamelen persoonlijke informatie van consumenten tussen de 13 en 16 jaar oud en verkopen hun gegevens niet tenzij die consumenten toestemming hiervoor hebben gegeven (opt-in).

  • Voorkeurscookies

   Voorkeurscookies slaat de voorkeuren van de gebruiker die in deze Applicatie zijn gedetecteerd, zoals bijvoorbeeld hun tijdzone en regio, in het lokale domein op.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Primis di Paolo De Felice, Viale G.Puccini, 1368 – 55100 Lucca, Italia

   Eigenaar contact-e-mailadres: www.commergo.com@gmail.com