Privacybeleid van crowdselling.eu

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • NextRoll

    Persoonsgegevens: aankoopgeschiedenis; apparaatgegevens; Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience)

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Analyses

   • Google Analytics en Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel)

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Facebook Analytics for Apps

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • Intercom

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker; Unieke identificatie op te slaan (universally unique identifier, UUID); verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes

   • Facebook leadadvertenties, Hotjar surveys en Typeform

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Sendgrid

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; Tracker; voornaam

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden

   • Typeform widget

    Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service

  • Platformdiensten en hosting

   • Webflow

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Facebook Authentication

    Persoonsgegevens: Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Facebook Oauth

    Persoonsgegevens: Tracker; verschillende Gegevenstypes

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • LinkedIn Website Retargeting en Facebook Remarketing

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Tracker

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Optimize

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Crowdselling

   2. Verwerking persoonsgegevens
   Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden als gevolg van het gebruik van de Website door de bezoeker.

   Crowdselling respecteert uw privacy en doet het nodige om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

   Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

   Crowdselling treedt hier op als verantwoordelijke voor de verwerking.

   3. Specificatie persoonsgegevens
   a) Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt
   Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken. Deze opsommingen zijn niet limiatief.

   Via het contactformulier
   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
   Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
   Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
   Via het feedbackformulier
   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
   Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
   Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
   Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief
   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;
   Bij het aanmaken van een account
   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
   Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd;
   Gegevens van uw Organisatie, zoals de naam, website en adres;
   Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
   b) Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
   Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken via het plaatsen van een bestelling door de klant (niet limitatief):

   Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam en e-mailadres;
   Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
   c) Informatie over het bezoek en het gebruik van de website
   Crowdselling kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken via o.a. het gebruik van cookies (niet limitatief):

   Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
   4. Doeleinden en rechtsgronden
   Crowdselling verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

   Doeleinden Rechtsgrond
   Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Crowdselling (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden); Uitvoering overeenkomst
   Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
   Verbetering van de werking van Crowdselling & de Website; Gerechtvaardigd belang
   Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
   Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst
   Om alle andere diensten te verlenen die u heeft aangevraagd; Uitvoering overeenkomst
   Naleving van de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting


   Indien Crowdselling persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Crowdselling voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

   Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

   5. Doorgifte persoonsgegevens
   Persoonsgegevens worden alleen door Crowdselling verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden, met uitzondering van de Persoonsgegevens van Kopers die worden gedeeld met Verkopers en Organisaties, met als doel om bestellingen op te volgen en af te leveren.

   Binnen Crowdselling worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

   Crowdselling kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Crowdselling Persoonsgegevens verwerken.

   Crowdselling geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

   Verwerkers die voorzien in het ontvangen en uitkeren van geld;
   Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
   Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
   Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Crowdselling optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
   Een belangrijke verwerker is Stripe, Inc., die de betalingen van Crowdselling verzorgt. Om in overeenstemming te zijn met de wetgeving, dienen zij Persoonsgegevens van de Gebruiker te verzamelen, waaronder mogelijks naam, e-mailadres, adres, leeftijd, telefoonnummer en identificatiebewijs, alsook gegevens van de Organisatie, waaronder naam, website en rekeningnummer of andere betaalmethode. Deze data kan gedeeld worden met Crowdselling. Het privacybeleid van Stripe is terug te vinden op https://stripe.com.

   Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Crowdselling zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

   Crowdselling kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

   Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

   6. Bewaring
   De Persoonsgegevens worden door Crowdselling bewaard voor volgende termijnen.

   Gegevens Duur
   Gegevens bezoek website 5 jaar
   Accountgegevens Duur van de overeenkomst
   Contactinformatie 10 jaar


   7. Uw rechten
   U heeft het recht Crowdselling te vragen om inzage in uw Persoonsgegevens en het corrigeren of verwijderen ervan, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid en op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarvoor kan u zich richten tot tot Crowdselling, Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België of

   Contact privacy
   . Voeg een kopie van uw eID toe of voorzie uw e-mail van een elektronische handtekening. Gelieve, in het geval van de identiteitskaart, volgende velden te anonimiseren: kaartnummer en rijksregisternummer.

   Binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

   U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

   Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

   Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

   8. Cookies
   Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

   9. Wijzigingen
   Crowdselling houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

   10. Contact
   Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Arbeidstraat 118, 9300 Aalst, België of via het e-mailadres

   Contact privacy
   Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Crowdselling BV
   Arbeidstraat 118
   9300 Aalst

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@crowdselling.eu