Privacybeleid van privacyshieldtest.com

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Facebook Audience Network

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA)

   • AdMob

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

  • Analyses

   • Google Analytics, HockeyApp en LinkedIn conversietracking

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Google Analytics for Firebase

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • TestFlight

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens

  • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

   • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

    Persoonsgegevens: Agendatoestemming, HomeKit-toestemming, Microfoontoestemming en Telefoontoestemming

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • Customerly

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheren van openings- en uitnodigingspagina's

   • Unbounce en Launchrock

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens

   • Leadpages

    Persoonsgegevens: e-mailadres, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Firebase Crash Reporting en Firebase Performance Monitoring

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Contact met de Gebruiker

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • MailChimp

    Persoonsgegevens: e-mailadres

   • Firebase Notifications en Firebase Cloud Messaging

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • OneSignal

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres, Gebruiksgegevens, geografische locatie, taal, unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld) en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Hosting- en back-endinfrastructuur

   • Firebase Cloud Functions, Firebase Realtime Database en Firebase Cloud Storage

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Firebase Hosting en Firebase Legacy

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Tweet-knop van Twitter en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Interactie met live chatplatforms

   • Drift Widget

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Firebase Authentication

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres en voornaam

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • LinkedIn Website Retargeting

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Sociale functies

   • Firebase Invites en Firebase Dynamic Links

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Firebase Remote Config

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Toegang tot accounts van externe services

   • Toegang tot de Facebook-account

    Machtigingen: App-meldingen, Toegang tot privé-gegevens en Verzoeken tot toegang

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Deelname aan het privacyschild: gegevensoverdracht van de EU naar de Verenigde Staten

   De Eigenaar neemt deel aan en voldoet aan de bepalingen van het "EU-VS Privacyschild" die zijn vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel en die betrekking hebben op het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. De Eigenaar heeft officieel verklaard aan het Amerikaanse Ministerie van Handel zich te houden aan de bepalingen van het privacyschild.

   Indien een bepaling van dit privacybeleid in tegenspraak is met een bepaling van het privacyschild, dan moet de betreffende bepaling van het privacyschild worden toegepast. Op de website https://www.privacyshield.gov/ vindt u meer informatie over het privacyschild-programma en kunt u de verklaring van de Eigenaar opzoeken. De volledige, door het Amerikaanse Ministerie van Handel bijgehouden lijst van deelnemers aan het privacyschild kan worden geraadpleegd op de webpagina https://www.privacyshield.gov/list.

   Wat betekent dit voor Gebruikers in de Europese Unie?

   De Eigenaar is verantwoordelijk voor elke verwerking van Persoonsgegevens die in het kader van het privacyschild van personen in de Europese Unie worden ontvangen, en verbindt zich ertoe de verwerkte Persoonsgegevens te onderwerpen aan de bepalingen van het privacyschild.

   Het belangrijkste aspect daarvan is het recht van personen op toegang tot de Persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

   De Eigenaar houdt zich ook aan de bepalingen van het privacyschild wat betreft elke verdere overdracht van Persoonsgegevens uit de EU, wat inhoudt dat de Eigenaar aansprakelijk blijft indien dergelijke gegevens door derden worden doorgestuurd.

   Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgestuurd in het kader van het privacyschild, is de Eigenaar onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

   De Eigenaar is er verder toe gehouden gevolg te geven aan legitieme verzoeken van bevoegde overheidsinstellingen om Persoonsgegevens bekend te maken, met inbegrip van verzoeken in het kader van nationale veiligheid of wetshandhaving.

   Geschillenbeslechting in het kader van het privacyschild

   Overeenkomstig de bepalingen van het privacyschild verbindt de Eigenaar zich ertoe klachten over het verzamelen of het gebruiken van Persoonsgegevens van de Gebruiker af te handelen. Personen uit de Europese Unie die vragen of klachten hebben met betrekking tot dit privacyschild-beleid moeten eerst contact opnemen met de Eigenaar, met gebruik van de contactgegevens die aan het begin van dit document zijn opgenomen, en met de vermelding "privacyschild". Klachten worden binnen een termijn van 45 dagen behandeld.

   Indien de Eigenaar niet voorziet in een tijdig of afdoend antwoord, kan de Gebruiker zich kosteloos wenden tot een onafhankelijk orgaan voor geschillenbeslechting.

   Wat dit betreft heeft de Eigenaar zich ermee akkoord verklaard samen te werken met de geschillenbeslechting die is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de landen van de EU (DPA's) en het advies van deze te volgen met betrekking tot gegevens die vanuit de EU worden doorgestuurd. De relevante contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen door de Gebruiker worden opgevraagd bij de Eigenaar, op het e-mailadres dat aan het begin van dit document staat vermeld.

   Onder bepaalde voorwaarden – die uitgebreid staan beschreven op de website over het privacyschild (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) – kan door de Gebruiker een beroep worden gedaan op bindende arbitrage, wanneer alle andere verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Simon

   Eigenaar contact-e-mailadres: gmail@gnail.com