Privacybeleid van www.wiljekoffie.com

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Analyses

   • Google Analytics

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf, verschillende Gegevenstypes en voornaam

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met platforms voor online enquêtes

   • Hotjar Poll & Survey widgets

    Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes

  • Weergave van content van externe platforms

   • Wistia widget

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Act-on

   Dit Privacybeleid is van toepassing op het verzamelen, gebruiken en bekendmaken door ons van informatie die wij verzamelen via onze website, www.wiljekoffie.com en onze service Act-On. Het gebruik van informatie verzameld via onze service wordt beperkt tot het doel van het verlenen van de service waarvoor de Klant Act-On Software, Inc. (“Act-On”, “We”, “Wij”, “Ons”, “Onze”) heeft gebruikt.

   Gebruikersgegevens
   Act-On respecteert de privacy van onze Accountgebruikers en de privacy van hun gegevens. Alle gebruikersinformatie in elektronische communicatie, bijgevoegde documenten, formulieren, nieuwsbrieven, enquêtes en documenten die u mogelijk gebruikt of samenstelt met de Act-On Service wordt geregeld door de Terms of Service (Servicevoorwaarden) van Act-On. Hoewel Act-On de gegevensopslag, databanken en de Act-On Site in eigendom heeft, behoudt u alle rechten op uw gegevens. Alle gebruikersgegevens geüpload naar een Account van de Act-On Service zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen uw geüploade gegevens in ons systeem niet gebruiken, verkopen of verhuren en alleen de geregistreerde gebruikers van de accounthouder hebben toegang tot de geüploade gegevens.

   Als u zich voor onze nieuwsbrief of nieuwsbrieven wilt aanmelden, gebruiken we uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief te sturen. U kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door de instructies te volgen voor het uitschrijven die te vinden zijn in deze e-mails of u kunt contact met ons opnemen via webmaster@wiljekoffie.com.

   Gegevensverzameling
   Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie van degenen die met ons communiceren via e-mail of zich bij ons registreren om een Service Account te openen. We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s gebruikers openen of bezoeken en informatie verstrekt door de gebruikers (zoals enquêtes die Act-On kan uitvoeren en/of registraties op de site). Wanneer u om een Beta-account vraagt op de Act-On Service vragen wij u om de volgende informatie: uw naam, uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en een geldig e-mailadres waarmee we contact met u kunnen opnemen. Gebruikers van de Act-On service worden ook gevraagd om het postadres en de tijdzone van hun bedrijf te geven om hun Account beter te personaliseren. Wanneer u informatie indient, draagt u deze informatie over naar de Verenigde Staten en u stemt hierbij in met deze overdracht.

   Wij kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken of derde partijen waarvan we die gegevens hebben gekocht, en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al hebben over u. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of indien anderen uw informatie aan ons verstrekken, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

   Act-On kan ook bepaalde informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Act-On Site en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoeksfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

   Wij kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om uw persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

   Gebruik van informatie
   Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de Services te verstrekken waarom u hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de Act-On Site te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons Privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over u hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de Act-On Site te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers en Accounthouders aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

   De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom u hebt gevraagd, wanneer we uw toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

   zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
   wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid,
   het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving,
   om mogelijke schendingen te onderzoeken van het Acceptable Use Policy (Beleid voor acceptabel gebruik) van Act-On,
   om mogelijke schendingen van de Terms of Service (Servicevoorwaarden) van Act-On te onderzoeken,
   aan andere derden met uw voorafgaande toestemming om dit te doen,
   als Act-On Software, Inc. is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze Website over een verandering in eigenaarschap of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
   Links naar andere websites
   Onze Site bevat links naar andere Websites die privacypraktijken kunnen hebben die afwijken van de privacypraktijken van Act-On Software, Inc. Als u persoonlijke informatie op die andere sites indient, wordt uw informatie geregeld door hun privacybeleid. Wij moedigen u aan om het privacybeleid van Websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

   Cookies en andere volgtechnologieën
   Act-On en onze analyseprovider gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens, tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

   Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als u cookies weigert, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar u mogelijkheid om sommige functies of gedeelten van onze website te gebruiken kan beperkt zijn.

   Local Storage Objects (HTML 5)
   We gebruiken Local Storage Objects (LSO’s; lokale opslagobjecten) zoals HTML5 om [contentinformatie en -voorkeuren] op te slaan. Derden met wie we samenwerken om bepaalde functies op onze site te bieden of om reclame weer te geven op basis van websurfactiviteit weer te geven, gebruiken LSO’s zoals HTML 5. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools bieden voor het verwijderen van HTML5-LSO’s.

   Analyse/logbestanden
   Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

   Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

   Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz.

   Gedragstargeting/re-targeting
   Wij werken samen met een extern advertentienetwerk om advertenties op onze Website te tonen of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en webbakens om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere Websites om u gerichte reclame te verstrekken gebaseerd op uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te sturen, kunt u kiezen voor opt-out door Hier te klikken. Let op dat dit niet uitsluit dat u reclame krijgt toegestuurd. U zult algemene advertenties blijven ontvangen.

   Openbare Forums/blogs
   De sectie opmerkingen van onze blog wordt beheerd door een externe applicatie die kan verlangen dat u zich registreert om een opmerking te kunnen posten. Wij hebben geen toegang tot of controle over de informatie die op de blog wordt gepost. U dient contact op te nemen met of in te loggen op de externe applicatie als u wilt dat de persoonlijke informatie die in het onderdeel opmerkingen is gepost wordt verwijderd. Om te weten te komen hoe de externe applicatie uw informatie gebruikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

   Getuigenissen
   Met uw toestemming kunnen wij uw getuigenissen samen met uw naam posten. Als u wilt dat uw getuigenissen worden gewijzigd of verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@wiljekoffie.com.

   Sociale Media (Functies) en Widgets
   Onze Website bevat Social Media Features (functies van Sociale Media), zoals de Facebook Vind ik leuk-knop en Widgets, zoals de Deel dit-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze site worden uitgevoerd. Deze Functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze site en kunnen een cookie instellen om de Functie in staat te stellen goed te functioneren. Functies van Sociale Media en Widgets worden gehost door derden of direct op onze Site. Uw interacties met deze Functies worden geregeld door het privacybeleid van het bedrijf dat deze verstrekt.

   Informatie met betrekking tot gegevens verzameld via het Platform van Act-On
   Act-On Software, Inc. verzamelt informatie onder leiding van haar Klanten en heeft geen directe relatie met de individuen van wie zij de persoonlijke gegevens verwerkt. Act-On Software, Inc. werkt met haar Klanten samen om hen te helpen hun consumenten in kennis te stellen met betrekking tot het doel waarvoor persoonlijke informatie wordt verzameld.

   Wij verzamelen informatie voor onze klanten, als u een klant bent van een van onze Klanten en niet langer wilt dat contact met u wordt opgenomen door een van onze Klanten die onze dienst gebruikt, neem dan contact op met de klant met wie u direct communiceert.

   Act-On Software, Inc. kan persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven die ons helpen met het verlenen van onze service. Overdrachten naar daaropvolgende derden vallen onder de bepalingen in dit Beleid met betrekking tot kennisgeving en keuze en de serviceafspraken met onze Klanten

   Act-On Software, Inc. heeft geen directe relatie met de individuen van wie zij de persoonlijke gegevens verwerkt. Een individu dat toegang wil of onjuiste gegevens wil corrigeren, aanpassen of verwijderen dient zijn verzoek in te dienen bij de Klant van Act-On Software, Inc. (de gegevensbeheerder). Als de Klant Act-On Software, Inc. verzoekt om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 dagen op hun verzoek reageren.

   Act-On Software, Inc. zal persoonlijke gegevens die wij verwerken namens onze Klanten bewaren zo lang als nodig is om diensten aan onze Klant te verlenen. Act-On Software, Inc. zal deze persoonlijke informatie bewaren en gebruiken zoals noodzakelijk om onze juridische verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

   Veiligheid
   Act-On heeft processen geïmplementeerd die bedoeld zijn om gebruikersinformatie te beschermen en gegevensbeveiliging te behouden. Aan elke Accounthouder wordt een unieke gebruikersnaam en uniek wachtwoord toegekend die nodig zijn om toegang te krijgen tot hun Account. Het is de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om te zorgen dat zijn of haar inloginformatie beveiligd is. Wij hebben geprobeerd de servers van Act-On te beschermen door gebieden met beveiligingsprocedures in te stellen, gebruik van firewalls en implementatie van andere algemeen beschikbare beveiligingstechnologieën. Deze beveiligingen helpen om onbevoegde toegang te voorkomen, juistheid van de gegevens te behouden en gepast gebruik van gegevens te verzekeren, maar ER KAN GEEN GARANTIE WORDEN GEGEVEN DAT UW INFORMATIE EN GEGEVENS GEVRIJWAARD ZULLEN ZIJN VAN INTRUSIES EN ONBEVOEGDE VRIJGAVE AAN DERDEN.

   Wanneer u gevoelige informatie (zoals inloggegevens) invoert, coderen wij de verzending van die informatie met gebruik van secure socket layer technologie (SSL). Wij volgen algemeen geaccepteerde normen om de persoonlijke informatie te beschermen die naar ons wordt gestuurd, zowel tijdens de verzending als wanneer we deze ontvangen. Geen enkele verzendingsmethode via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Vandaar dat wij de absolute beveiliging ervan niet kunnen garanderen. Als u vragen hebt over beveiliging op onze Website, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@wiljekoffie.com.

   Annulering of beëindiging van het Account
   Neem contact met ons op via webmaster@wiljekoffie.com met eventuele verzoeken voor toegang tot uw gegevens, als uw account om welke reden dan ook is beëindigd. Wees u ervan bewust dat Act-On restinformatie tijdelijk kan bewaren in onze back-up en/of gearchiveerde kopieën van onze gegevensopslag en databanken. Wij zullen redelijke commerciële inspanningen verrichten om uw informatie te verwijderen zo gauw dit redelijkerwijs praktisch is. Wij zullen binnen 30 werkdagen reageren op uw verzoek om toegang.

   Naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act (Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet)
   Als zakelijke dienst richt Act-On haar aanbiedingen niet op en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 13 jaar.

   Privacy in Californië
   Als u een inwoner van Californië bent, staat de California Civil Code Section (het burgerlijk wetboek van Californië, art.) 1798.83 toe dat u informatie vraagt met betrekking tot de bekendmaking van uw persoonlijke informatie door Act-On Software, Inc of haar dochtermaatschappijen aan een derde om de directe marketingredenen van de derde. Om een dergelijk verzoek te doen, stuurt u ons een e-mail naar webmaster@wiljekoffie.com of schrijf ons:

   Wil Je Koffie,
   Wegtersweg 39
   7556BP Hengelo

   Wil Je Koffie leeft de Wet voor de bescherming van privacy op internet van Californië van 2014 (California Online Privacy Protection Act of 2014) na.

   Privacy Shield
   Act-On Software (en haar dochteronderneming Actonsoftware Limited in het VK) leeft het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-raamwerk na. We verplichten ons alle persoonlijke gegevens die we hebben ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), op basis van het Privacy Shield-raamwerk te onderwerpen aan de van toepassing zijnde principes van het raamwerk. Bezoek voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificatie te bekijken https://www.privacyshield.gov/.

   We zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die het ontvangt, onder het Privacy Shield-raamwerk, en vervolgens overdraagt aan een derde die als agent optreedt namens deze. We voldoen aan de principes van het Privacy Shield voor alle verdere overdrachten van persoonlijke gegevens uit de EU, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdrachten.

   Houd er rekening mee dat de Act-On Software onderworpen is aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Federal Trade Commission (FTC). Verder wordt het van Act-On Software vereist dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid en/of wetshandhaving.

   Als u een onopgeloste kwestie betreffende privacy of gegevensgebruik hebt dat niet naar tevredenheid is aangepakt, kunt u contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe instantie voor geschillenbeslechting (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

   Onder bepaalde omstandigheden, uitgebreider beschreven op de Privacy Shield-website (klik hier voor informatie betreffende het Europees-Amerikaanse Privacy Shield), kunt u beroep doen op bindende arbitrage, wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting uitgeput zijn.

   Toegang tot en wijziging van persoonlijke informatie
   Op verzoek zullen we u van de informatie voorzien of we enige persoonlijke informatie van u bezitten of namens een derde verwerken. Wanneer u de Act-On Site gebruikt, spannen wij ons in goed vertrouwen in om u toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie en ofwel deze gegevens te corrigeren als ze onjuist zijn of ze te verwijderen op uw verzoek als zij niet om legitieme zakelijke redenen bestemd is. U kunt uw Accountinformatie wijzigen door in te loggen op uw Account. Wanneer Act-On verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist. Wij bewaren en gebruiken uw informatie voor zover noodzakelijk om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten te handhaven. In elk geval waarin we toegang tot en correctie van informatie verstrekken, verlenen we deze service kosteloos, behalve als dit een onevenredige inspanning zou vereisen. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek op deze verzoeken reageren.

   Wij zullen uw informatie bewaren zo lang als uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen. Wij zullen uw informatie bewaren en gebruiken zoals noodzakelijk om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

   Veranderingen in dit Beleid
   Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres vermeld in uw account) of door middel van een kennisgeving op deze Site voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

   Vragen
   Vragen over dit Privacybeleid dienen te worden gericht aan webmaster@wiljekoffie.com of per post naar:

   Wil Je Koffie,
   Wegtersweg 39
   7556BP Hengelo

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens

   Wil Je Koffie
   Wegtersweg 39
   7556BP Hengelo

   Eigenaar contact-e-mailadres: webmaster@wiljekoffie.com