Privacybeleid van obek.com

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • DoubleClick for Publishers

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Analyses

   • Google Analytics, Alexa Metrics, Facebook Ads conversietracking en Google AdWords conversietracking

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Beheer van de Gebruikersdatabase

   • FullContact

    Persoonsgegevens: achternaam, email, geboortedatum, geslacht, naam bedrijf, verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven en voornaam

   • Intercom

    Persoonsgegevens: e-mailadres en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheren van openings- en uitnodigingspagina's

   • Instapage

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens

  • Bewaking van de infrastructuur

   • Sentry

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Contact met de Gebruiker

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres en voornaam

   • Contactformulier

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, naam bedrijf en voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • Twilio

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

   • Sendgrid

    Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Hosting- en back-endinfrastructuur

   • Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

   • Tweet-knop van Twitter en sociale widgets en Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Interactie met platforms voor ondersteuning en feedback

   • Uservoice Widget

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens

  • Interacties op basis van locatie

   • Geolocatie

    Persoonsgegevens: geografische locatie

  • Opslag en beheer van Back-ups

   • Amazon Glacier

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Cloudflare

    Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Auth0

    Persoonsgegevens: achternaam, afbeelding, Cookie, e-mailadres, verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven, voornaam en wachtwoord

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, Gebruikersidentificatie, gebruikersnaam, land, naam bedrijf, profielfoto, taal, telefoonnummer, voornaam, wachtwoord, website en werkveld

   • Facebook Authentication, Google OAuth, Instagram Authentication, Log In with PayPal, Twitter OAuth, Twitch.tv Authentication en YouTube OAuth

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • AdWords Remarketing, Facebook Remarketing en Remarketing door Google Analytics for Display Advertising

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • Facebook Custom Audience

    Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres

  • Sociale functies

   • Vrienden uitnodigen en voorstellen

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

   • Openbaar profiel

    Persoonsgegevens: gebruikersnaam

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Verwerking van betalingen

   • Paypal en Stripe

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   • Gravatar

    Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens

   • YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Login with Steam

   Log In with Steam is a registration and authentication service provided by Valve Corporation. and is connected to the Steam Community.
   Personal Data collected: various types of Steam Data as specified in the privacy policy of the service.
   See the Valve Privacy Policy Agreement (http://store.steampowered.com/privacy_agreement/)

  • Unieke identificatie van apparaten

   Deze Applicatie kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.

  • De service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar

   De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. Minderjarigen mogen deze Applicatie slechts onder toezicht van een ouder of verzorger gebruiken. In geen geval is het personen jonger dan 13 jaar toegestaan om gebruik te maken van deze Applicatie.

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.

   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Applicatie wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Deelname aan het privacyschild: gegevensoverdracht van de EU naar de Verenigde Staten

   De Eigenaar neemt deel aan en voldoet aan de bepalingen van het "EU-VS Privacyschild" die zijn vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel en die betrekking hebben op het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. De Eigenaar heeft officieel verklaard aan het Amerikaanse Ministerie van Handel zich te houden aan de bepalingen van het privacyschild.

   Indien een bepaling van dit privacybeleid in tegenspraak is met een bepaling van het privacyschild, dan moet de betreffende bepaling van het privacyschild worden toegepast. Op de website https://www.privacyshield.gov/ vindt u meer informatie over het privacyschild-programma en kunt u de verklaring van de Eigenaar opzoeken. De volledige, door het Amerikaanse Ministerie van Handel bijgehouden lijst van deelnemers aan het privacyschild kan worden geraadpleegd op de webpagina https://www.privacyshield.gov/list.

   Wat betekent dit voor Gebruikers in de Europese Unie?

   De Eigenaar is verantwoordelijk voor elke verwerking van Persoonsgegevens die in het kader van het privacyschild van personen in de Europese Unie worden ontvangen, en verbindt zich ertoe de verwerkte Persoonsgegevens te onderwerpen aan de bepalingen van het privacyschild.

   Het belangrijkste aspect daarvan is het recht van personen op toegang tot de Persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

   De Eigenaar houdt zich ook aan de bepalingen van het privacyschild wat betreft elke verdere overdracht van Persoonsgegevens uit de EU, wat inhoudt dat de Eigenaar aansprakelijk blijft indien dergelijke gegevens door derden worden doorgestuurd.

   Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgestuurd in het kader van het privacyschild, is de Eigenaar onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

   De Eigenaar is er verder toe gehouden gevolg te geven aan legitieme verzoeken van bevoegde overheidsinstellingen om Persoonsgegevens bekend te maken, met inbegrip van verzoeken in het kader van nationale veiligheid of wetshandhaving.

   Geschillenbeslechting in het kader van het privacyschild

   Overeenkomstig de bepalingen van het privacyschild verbindt de Eigenaar zich ertoe klachten over het verzamelen of het gebruiken van Persoonsgegevens van de Gebruiker af te handelen. Personen uit de Europese Unie die vragen of klachten hebben met betrekking tot dit privacyschild-beleid moeten eerst contact opnemen met de Eigenaar, met gebruik van de contactgegevens die aan het begin van dit document zijn opgenomen, en met de vermelding "privacyschild". Klachten worden binnen een termijn van 45 dagen behandeld.

   Indien de Eigenaar niet voorziet in een tijdig of afdoend antwoord, kan de Gebruiker zich kosteloos wenden tot een onafhankelijk orgaan voor geschillenbeslechting.

   Wat dit betreft heeft de Eigenaar zich ermee akkoord verklaard samen te werken met de geschillenbeslechting die is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de landen van de EU (DPA's) en het advies van deze te volgen met betrekking tot gegevens die vanuit de EU worden doorgestuurd. De relevante contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen door de Gebruiker worden opgevraagd bij de Eigenaar, op het e-mailadres dat aan het begin van dit document staat vermeld.

   Onder bepaalde voorwaarden – die uitgebreid staan beschreven op de website over het privacyschild (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) – kan door de Gebruiker een beroep worden gedaan op bindende arbitrage, wanneer alle andere verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens

   OBEK Technologies, Inc.
   2312 Park Ave #185, Tustin, CA, 92782, United States

   Eigenaar contact-e-mailadres: contact@obek.com