Privacybeleid van Tannico

Tannico host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Microsoft Advertising, Tradedoubler, Criteo, VinoClic, Webgains, MainAd en Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience)

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Meta Audience Network

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld)

   • Fanplayr

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; geografische locatie; Tracker

   • Clerk.io

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Analyses

   • Google Ads conversietracking, Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) en Google Analytics met geanonimiseerd IP

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Facebook Analytics for Apps

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Beheren van gegevensverzameling en online enquêtes

   • Facebook leadadvertenties

    Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam

  • Bewaking van de infrastructuur

   • New Relic

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Contact met de Gebruiker

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: e-mailadres

   • Telefonisch contact

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

  • Content-opmerkingen

   • Facebook Comments

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

   • Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

  • Heatmaps en registratie van sessies

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Hosting-en back-endinfrastructuur

   • Amazon Web Services (AWS)

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Interactie met live chatplatforms

   • Facebook Messenger Customer Chat

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker

  • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

   • Zendesk

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Platformdiensten en hosting

   • Google Play Store en App Store Connect

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Registratie en verificatie

   • Facebook Authentication

    Persoonsgegevens: Tracker; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie direct door Tannico

   • Rechtstreekse registratie

    Persoonsgegevens: e-mailadres; wachtwoord

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Remarketing in Google Ads , Remarketing met Google Analytics, Facebook Remarketing en Criteo Dynamic Retargeting

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

   • Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience)

    Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

  • Tagbeheer

   • Google Tag Manager

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Optimize

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

  • Toegang tot accounts van externe services

   • Toegang tot de Facebook-account

    Machtigingen: Aangepaste gebruikersacties; email; Over mij; Toegang tot privé-gegevens; Verjaardag

  • Verwerken van productiviteitsgerelateerde activiteiten

   • Google Workspace

    Persoonsgegevens: achternaam; adres; Btw-nummer; e-mailadres; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; geslacht; land; stad; telefoonnummer; voornaam; wachtwoord

  • Verwerking van betalingen

   • Braintree, Paypal en Apple Pay

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Verzamelen van privacy-gerelateerde voorkeuren

   • iubenda Cookie Solution

    Persoonsgegevens: Tracker

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts en YouTube video widget

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Verdere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via Tannico gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Tannico kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Tannico maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in Tannico worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

   Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

   Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Tannico S.p.A. - Via Visconti di Modrone 12 - 20122 Milano (Italia)

   Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RDP):
   QUBIT Law Firm - e-mail: dpo@tannico.it

   Eigenaar contact-e-mailadres: info@tannico.it