Privacybeleid van humblebee.be

Humblebee.be host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

  • Adverteren

   • Direct Email Marketing (DEM)

    Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Analyses

   • Direct verzamelde analyse, Display Advertising-extensie voor Google Analytics, Facebook Ads conversietracking, Google Ads conversietracking, Google Analytics met geanonimiseerd IP, Google Tag Manager, Wordpress Stat, Yahoo Advertising conversietracking, Twitter Ads conversietracking en LinkedIn conversietracking

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

   • User ID-uitbreiding voor Google Analytics

    Persoonsgegevens: Cookie

  • Beheren van openings- en uitnodigingspagina's

   • Instapage

    Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens

  • Contact met de Gebruiker

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer en voornaam

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • MailChimp, Mailgun en Sendgrid

    Persoonsgegevens: e-mailadres

   • Twilio

    Persoonsgegevens: telefoonnummer

  • Content-opmerkingen

   • Rechtstreeks beheerd systeem voor opmerkingen

    Persoonsgegevens: achternaam, Cookie, e-mailadres, gebruikersnaam en voornaam

  • Hosting- en back-endinfrastructuur

   • Google Cloud Storage

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

   • Freshdesk

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Optimalisatie en verdeling van verkeer

   • Cloudflare

    Persoonsgegevens: Cookie en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Registratie en verificatie

   • Facebook Authentication, Google OAuth, Linkedin OAuth, Log In with PayPal, Login with Amazon, Twitter OAuth en Instagram Authentication

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Remarketing en gedragsgerichte reclame

   • Twitter Tailored Audiences en Facebook Custom Audience

    Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres

   • Twitter Remarketing, Remarketing door Google Analytics for Display Advertising, Facebook Remarketing, AdWords Remarketing en LinkedIn Website Retargeting

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Spambescherming

   • Google reCAPTCHA

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

   • Google Website Optimizer

    Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens

  • Toegang tot accounts van externe services

   • Toegang tot de Facebook-account

    Machtigingen: email en Over mij

   • Toegang tot de Twitter-account

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Verwerking van betalingen

   • Amazon Payments, Android Pay, Apple Pay, Paypal, Stripe en Klarna

    Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

  • Weergave van content van externe platforms

   • Google Fonts

    Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

Verdere informatie over Persoonsgegevens

  • Online verkopen van producten en services

   De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
   De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door humblebee.be wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

  • Deelname aan het privacyschild: gegevensoverdracht van de EU en Zwitserland naar de Verenigde Staten

   De Eigenaar neemt deel aan en voldoet aan de bepalingen van het "EU-VS Privacyschild" en het “Zwitserland-VS Privacyschild” die zijn vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel en die betrekking hebben op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie en Zwitserland worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. De hieronder beschreven beleidsregels en rechten zijn daarom evenzeer en uitdrukkelijk van toepassing op Gebruikers uit Zwitserland, tenzij anders vermeld. De Eigenaar heeft officieel verklaard aan het Amerikaanse Ministerie van Handel zich te houden aan de bepalingen van het privacyschild.

   Indien een bepaling van dit privacybeleid in tegenspraak is met een bepaling van het privacyschild, dan moet de betreffende bepaling van het privacyschild worden toegepast. Op de website https://www.privacyshield.gov/ vindt u meer informatie over het privacyschild-programma en kunt u de verklaring van de Eigenaar opzoeken. De volledige, door het Amerikaanse Ministerie van Handel bijgehouden lijst van deelnemers aan het privacyschild kan worden geraadpleegd op de webpagina https://www.privacyshield.gov/list.

   Wat betekent dit voor Gebruikers in de Europese Unie?

   De Eigenaar is verantwoordelijk voor elke verwerking van Persoonsgegevens die in het kader van het privacyschild van personen in de Europese Unie worden ontvangen, en verbindt zich ertoe de verwerkte Persoonsgegevens te onderwerpen aan de bepalingen van het privacyschild.

   Het belangrijkste aspect daarvan is het recht van personen op toegang tot de Persoonsgegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

   De Eigenaar houdt zich ook aan de bepalingen van het privacyschild wat betreft elke verdere overdracht van Persoonsgegevens uit de EU, wat inhoudt dat de Eigenaar aansprakelijk blijft indien dergelijke gegevens door derden worden doorgestuurd.

   Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgestuurd in het kader van het privacyschild, is de Eigenaar onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid.

   De Eigenaar is er verder toe gehouden gevolg te geven aan legitieme verzoeken van bevoegde overheidsinstellingen om Persoonsgegevens bekend te maken, met inbegrip van verzoeken in het kader van nationale veiligheid of wetshandhaving.

   Geschillenbeslechting in het kader van het privacyschild

   Overeenkomstig de bepalingen van het privacyschild verbindt de Eigenaar zich ertoe klachten over het verzamelen of het gebruiken van Persoonsgegevens van de Gebruiker af te handelen. Personen uit de Europese Unie die vragen of klachten hebben met betrekking tot dit privacyschild-beleid moeten eerst contact opnemen met de Eigenaar, met gebruik van de contactgegevens die aan het begin van dit document zijn opgenomen, en met de vermelding "privacyschild". Klachten worden binnen een termijn van 45 dagen behandeld.

   Indien de Eigenaar niet voorziet in een tijdig of afdoend antwoord, kan de Gebruiker zich kosteloos wenden tot een onafhankelijk orgaan voor geschillenbeslechting.

   Wat dit betreft heeft de Eigenaar zich ermee akkoord verklaard samen te werken met de geschillenbeslechting die is ingesteld door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de landen van de EU (DPA's) en het advies van deze te volgen met betrekking tot gegevens die vanuit de EU worden doorgestuurd. De relevante contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen door de Gebruiker worden opgevraagd bij de Eigenaar, op het e-mailadres dat aan het begin van dit document staat vermeld.

   Onder bepaalde voorwaarden – die uitgebreid staan beschreven op de website over het privacyschild (https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) – kan door de Gebruiker een beroep worden gedaan op bindende arbitrage, wanneer alle andere verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput.

Contactinformatie

  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   Sigma Lux SARL

   Luxembourg
   43 John F Kennedy Ave
   LU-1855 Luxembourg

   Spain
   48 Calle de Hermosilla
   1-DCH
   ES-28001 Madrid

   United Kingdom
   New London House
   6 London Street
   London EC3R 7LP

   United States
   9465 Counselors Row
   Suite 200
   Indianapolis, IN 46240

   Canada
   999 Canada Place
   Suite 404
   Vancouver, BC V6C 3E2

   Australia
   616 Harris Street
   Ultimo
   Sydney, NSW 2007

   New Zealand
   92 Albert Street
   Level 13
   Auckland 1010

   Eigenaar contact-e-mailadres: privacy@humblebee.be